Teckningsoptioner av serie TO 2

I samband med företrädesemissionen under 2021 emitterades totalt 6 547 321 teckningsoptioner av serie TO 2.

Varje teckningsoption av serie TO 2 medför rätt att från den 27 april 2022 till och med den 11 maj 2022 att teckna en (1) aktie i Miris Holding till en kurs som fastställs enligt följande:

Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Miris aktie från och med den 12 april 2022 till och med den 25 april 2022. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än 1,07 och inte till ett högre värde än 7,65 kronor per aktie.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 kan Bolaget tillföras maximalt ca 50,1 MSEK baserat på maximal teckningskurs före emissionskostnader.

Notera att teckningsoptioner som inte avyttras senast den 9 maj 2022, alternativt nyttjas senast den 11 maj 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 2 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner.

 

Företrädesemission

För mer information om företrädesemissionen, se här.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Miris i samband med teckningsoptionerna.

För ytterligare information om teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se