Företrädesemission 2021


Under de kommande åren ska Miris ta ytterligare steg för att öka Bolagets värde som marknadsledare och samtidigt öka förutsättningarna för individuell nutrition inom neonatalvården. Företrädesemissionen genomförs för att tillföra Miris tillräckligt rörelsekapital för att utveckla nästa generation av analysinstrumentet, introducera ny affärsmodell, introducera ett beräkningsverktyg för individuell berikning och säkerställa regulatoriska godkännanden för produktsortimentet.

Erbjudande i sammandrag
_______________________________________________

Instrument: Units (en aktie och en teckningsoption) i Miris Holding AB (publ)
___________________________________________________________________________________________________________

Teckningsperiod: 28 april – 12 maj 2021
___________________________________________________________________________________________________________

Teckningskurs: 5,10 SEK per unit
___________________________________________________________________________________________________________

Utestående aktier före nyemission: 6 547 321
___________________________________________________________________________________________________________

Antal nyemitterade units (aktier och teckningsoptioner): 6 547 321
___________________________________________________________________________________________________________

Emissionsvolym vid fullteckning: 33 391 337 SEK
___________________________________________________________________________________________________________

Betalning: Efter besked om tilldelning
___________________________________________________________________________________________________________

ISIN-kod: SE0015949680
___________________________________________________________________________________________________________

 

Om Miris

Miris är ett medicinteknikbolag som tillhandahåller en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys. Bolagets huvudprodukt – Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentration av makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) i bröstmjölk. Baserat på denna analys kan man skräddarsy berikning av bröstmjölk efter individuella näringsbehov. Bolaget tillhandahåller även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett lösning.

Bolagets analysinstrument används idag i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och vid bröstmjölkbanker, på en global marknad. Näringsinnehållet i bröstmjölk analyseras där för att möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken ämnad för prematura barn. Miris HMA™ används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier.

Miris har idag cirka 400 aktiva kunder som använder Miris HMA™ globalt, varav cirka 130 enheter finns i Europa, 200 i Asien och 50 i Nordamerika. USA är den snabbast växande regionen sedan 2019.